Tarieven en vergoedingen

Tarieven

De UPT tarieven staan beschreven in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Voor meer informatie kunt u kijken op de patiënten website (www.allesoverhetgebit.nl) of op de website van de NZA (www.nza.nl).

Onze meest actuele lijst van meest voorkomende behandelingen met bijbehorende prijzen (PDF).

Onze actuele betalingsvoorwaarden (PDF).

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Meer informatie over de betalingsprocedure van Infomedics (PDF).

René van Gelder
René van Gelder

Wat zijn de kosten van een implantologische behandeling?

De kosten van een behandeling zijn zeer variabel omdat het van zeer veel factoren afhankelijk is, onder andere de uitgebreidheid van de behandeling en uw eigen esthetische wensen. U krijgt daarom een begroting gericht op uw situatie.

Vergoedt mijn verzekering de kosten?

Indien u een tandarts verzekering heeft vergoed deze vaak een deel van de behandeling. In principe krijgt u een rekening na iedere deelbehandeling.
Indien u volledig tandeloos bent, zal de behandeling voor een klikprothese, na  goedkeuring van de zorgverzekeraar, grotendeels worden vergoed. Uw eigen bijdrage over het gehele behandeltraject zal dan circa € 300,00 bedragen, afhankelijk hoe u aanvullend bent verzekerd. Het wettelijke eigen risico van € 385,00 is daarnaast ook van toepassing op deze behandeling. Een en ander onder voorbehoud van eventuele stelsel- en tariefswijzigingen. Gebruik eventueel vergelijkmondzorg.nl.

Zijn er nog kosten als de behandeling is afgerond?

Net als bij een natuurlijk gebit zijn er de kosten van nazorg zoals controles, foto’s en gebitsreiniging. Het hangt van uw verzekering af wat u hiervan vergoed krijgt. Daarnaast treedt na verloop van tijd, net als bij conventionele tandheelkundige constructies, een zekere mate van slijtage op. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn een onderdeel te vervangen of een reparatie uit te voeren.

Vooronderzoek

Gedegen vooronderzoek is nodig om een zinvolle schatting van de kosten te kunnen geven. U wordt daarover ingelicht tijdens het informatieconsult en ontvangt een begroting van de behandeling die met u wordt besproken.