Kennismaking

Nieuwe patiënten kunnen bellen voor een afspraak of informatieconsult. Een informatieconsult is een kennismakingsgesprek waarbij de nadruk ligt op informatieuitwisseling. U kunt zich daarna aanmelden als patiënt.

Bij een eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen zodat de gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik bij de behandelend tandarts bekend zijn.
Hierbij wordt een behandelplan voor u opgesteld.

Bel voor een afspraak of informatieconsult: 036-5376837.