Tarieven

Zoals u misschien heeft gehoord is er per 1 januari 2013 weer sprake van uniforme tarieven in de tandheelkunde. Deze UPT tarieven staan beschreven in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) Voor meer informatie kunt u kijken op de patiënten website (www.allesoverhetgebit.nl) of op de website van de NZA (www.nza.nl).

> Onze meest actuele lijst van meest voorkomende handelingen met bijbehorende prijzen.

> Onze actuele betalingsvoorwaarden.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.
> Meer informatie over de betalingsprocedure van Infomedics.

Vergoedingen

De vergoedingen die voor tandheelkundige behandelingen en implantaten worden gegeven verschillen per ziektekostenverzekeraar. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of contact opnemen met uw verzekeraar.

Onder de basisverzekering vallen de volgende patiënten c.q. behandelingen: de jeugd tot 18 jaar, de overkappingsprothese en de prothese.
De overige tandheelkundige behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering.

Een globaal idee van de kosten van een implantaat.