Voordelen

  • implantaten vormen de meest aangename en duurzame tandvervanging
  • implantaten laten de naburige gebitselementen in tact
  • implantaten bieden een vaste vervanging, in tegenstelling tot de vele uitneembare voorzieningen, en hierdoor meer gebruikscomfort
  • implantaten zijn duurzaam en daarom op de lange termijn vaak aantrekkelijker.

Nadelen

  • de inhelingstijd (het vast groeien) neemt tijd in beslag
  • de behandeling kan in het begin vrij kostbaar zijn en wordt lang niet altijd vergoed door ziektekostenverzekeraars
  • implantaten en de suprastructuren vragen om een goede dagelijkse verzorging.