Zorgvuldige beoordeling

In beginsel kunnen implantaten bij iedereen die gezond is worden aangebracht, mits het gebit volgroeid is (bij meisjes rond 19 jaar en bij jongens rond 24 jaar). De implanterend tandarts zal een zorgvuldige beoordeling maken van de mogelijkheden in uw specifieke geval.

Verder zijn er een aantal voorwaarden voor een succesvolle behandeling:

  1. Er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te laten vastgroeien. Is dit niet het geval dan is een operatieve ingreep noodzakelijk die gericht is op botherstel. Röntgenfoto’s en onderzoek kunnen uitwijzen of er kan worden geïmplanteerd.
  2. Het tandvlees rondom de plek waar het implantaat zal worden geplaatst dient gezond te zijn of te worden gemaakt. Dit is nodig voor het goed vast groeien van het implantaat.
  3. Uiteraard is de motivatie van de patiënt voor het nemen en onderhouden van het implantaat en de opbouw essentieel. Een goed onderhoud en goede mondhygiëne zijn belangrijk voor het welslagen van de behandeling.