Voor wie?

Zorgvuldige beoordeling

In beginsel kunnen implantaten bij iedereen die gezond is worden aangebracht, mits het gebit volgroeid is (bij meisjes rond 19 jaar en bij jongens rond 24 jaar). De implanterend tandarts zal een zorgvuldige beoordeling maken van de mogelijkheden in uw specifieke geval.

Verder zijn er een aantal voorwaarden voor een succesvolle behandeling:

  • Er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te laten vastgroeien. Is dit niet het geval dan is een operatieve ingreep noodzakelijk die gericht is op botherstel. Röntgenfoto’s en onderzoek kunnen uitwijzen of er kan worden geïmplanteerd.
  • Het tandvlees rondom de plek waar het implantaat zal worden geplaatst dient gezond te zijn of te worden gemaakt. Dit is nodig voor het goed vast groeien van het implantaat.
  • Uiteraard is de motivatie van de patiënt voor het nemen en onderhouden van het implantaat en de opbouw essentieel. Een goed onderhoud en goede mondhygiëne zijn belangrijk voor het welslagen van de behandeling.

Voordelen

  • implantaten vormen de meest aangename en duurzame tandvervanging
  • implantaten laten de naburige gebitselementen in tact
  • implantaten bieden een vaste vervanging, in tegenstelling tot de vele uitneembare voorzieningen, en hierdoor meer gebruikscomfort
  • implantaten zijn duurzaam en daarom op de lange termijn vaak aantrekkelijker.

Nadelen

  • de inhelingstijd (het vast groeien) neemt tijd in beslag
  • de behandeling kan in het begin vrij kostbaar zijn en wordt lang niet altijd vergoed door ziektekostenverzekeraars
  • implantaten en de suprastructuren vragen om een goede dagelijkse verzorging.

Roken en gezondheid

Het effect van een implantologische behandeling is zeer onvoorspelbaar als u rookt.  Als u complicaties wilt voorkomen en gevrijwaard wilt blijven van negatieve effecten dient u te stoppen met roken voordat u een implantaat laat aanbrengen. Roken kan de levensduur van het implantaat ernstig bekorten.

Over het algemeen zijn er qua gezondheid tegenwoordig geen grote beperkingen voor het plaatsen van implantaten. Eventuele aandoeningen en medicatie worden met u doorgenomen om risico’s uit te sluiten.