Verwijzers

Verwijsbrief

Als verwijzende tandarts of prothetist wilt u een optimale communicatie met de tandarts implantoloog. Dit kan door uw patiënt een verwijsbrief mee te geven waarin u de vraagstelling formuleert. Deze verwijsbrief kunt u hier downloaden, invullen en aan de patiënt mee geven, of mailen naar: info@implantologiealmere.nl. Eventuele röntgenfoto’s kunnen uiteraard worden meegestuurd. Deze kunnen bijdragen aan het verduidelijken van de hulpvraag aan de tandarts implantoloog.

Alle poliklinische behandelingen

Implantologie Almere is een verwijspraktijk voor implantologie die is gespecialiseerd in het plaatsen van tandheelkundige implantaten bij patiënten die zijn doorverwezen door hun tandarts, arts of tandprothetist.

Alle behandelingen op het gebied van de implantologie, voor zover poliklinisch mogelijk, worden door ons uitgevoerd. Dat wil zeggen sinusbodem elevatie, opbouw van de processus met kin- of ramusbot en regeneratietechnieken door middel van membraantechniek. Daar waar het poliklinische gebied wordt overschreden (bijvoorbeeld bij zeer grote botopbouw) wordt samengewerkt met een kaakchirurg.

In principe worden alle (deel) behandelingen uitgevoerd gerelateerd aan de tandheelkundig- implantologie zoals parodontale chirurgie en uitgebreide occlusieopbouw.

De (tand)artsen of tandprothetisten die de patiënten naar ons verwijzen, bepalen wie de suprastructuur maakt: zij kunnen dat zelf doen maar wij kunnen het ook overnemen.

Verwijsbrief

Wij zouden graag zien dat u de patiënt een verwijsbrief meegeeft waarin u duidelijk aangeeft wat de hulpvraag is en wie de suprastructuur moet gaan maken. Als u over aanvullende informatie beschikt, zoals röntgenfoto’s of modellen, hebben wij die graag ter inzage.

Met name in de esthetische zone is het van belang de architectuur van de mucosa zo veel mogelijk intact te houden. Daar waar dat mogelijk is zal dus zoveel mogelijk meteen na extractie worden geïmplanteerd. Het advies is om deze elementen niet van te voren te verwijderen, daar het herstel van de mucosa achteraf vaak veel moeizamer en kostbaarder is.

Informatieconsult

Wij bieden patiënten allereerst een informatieconsult. We sturen dan vooraf een informatiepakket toe met algemene inlichtingen over implantologie, een vragenlijst over hun gezondheid, een routebeschrijving en gegevens over de kosten van het informatieconsult.

Tijdens het informatieconsult wordt een OPG-foto gemaakt. We nemen de gezondheidsvragenlijst door en inventariseren het gebitsprobleem. We maken een stappenplan voor de behandeling, geven een indicatie van de behandelduur en stellen een begroting op. Deze is gespecificeerd met prestatie beschrijvingen. Het kan zijn dat we meerdere behandelplannen aan de patiënt aanbieden. U krijgt als verwijzer ook een verslag, met een kopie van de OPG. Soms is het noodzakelijk om nog aanvullend overleg te hebben. Om snel en efficiënt te werken streven wij ernaar om het contact zoveel mogelijk per e-mail te laten verlopen. Aanvragen bij verzekeraars of verzoeken voor bijzondere tandheelkunde worden door ons gedaan.

Behandeling en controle

Daarna maken we een afspraak voor de behandeling. Patiënten krijgen dan receptuur mee afgestemd op de voorgenomen behandeling. Na de behandeling volgt weer een schriftelijke verslaglegging die u bij voorkeur per e-mail van ons ontvangt.

Meestal zien wij de patiënten na twee weken terug voor controle en het verwijderen van de hechtingen. Soms is het noodzakelijk die controle eerder uit te voeren, of een tijdelijke voorziening te maken of aan te passen. Daar boorsjablonen en ook tijdelijke voorzieningen vaak aan specifieke eisen moeten voldoen, heeft het onze voorkeur die zelf te vervaardigen indien dit nodig is.

Na de periode van osseointegratie zien wij de patiënten terug voor controle. We maken dan ook een röntgenfoto. Als u zelf de suprastructuur vervaardigt, dan kunt u zelf de afdrukstiften en de gipsanalogen bestellen bij de leverancier. Wij mailen of sturen u de röntgenfoto samen met het eindverslag door.

Meer weten?

Wilt u naar aanleiding van bovenstaande informatie meer inlichtingen, dan kunt u ons bellen of mailen: info@implantologiealmere.nl.

Mocht u bij een behandeling aanwezig willen zijn, dan kunnen we daar een afspraak voor maken.

Ook kunnen wij u bijpraten over de huidige stand van zaken in de implantologie tijdens een studieavond met uw collega’s.